Fagseminar – Knapphet på energi og effekt om få år

Smartgridsenteret inviterer til fagseminar om knapphet på energi og effekt om få år. Fagseminaret starter 12:30 den 26.april på Scandic Lerkendal Trondheim. Fagseminaret vil være åpent for interesserte, se påmelding under. Før fagseminaret vil Smartgridsenterets årsmøte holdes, som kun er åpent for medlemmer. Invitasjon til selve årsmøte er sendt ut som egen outlook-invitasjon.

Når
26. apr , Kl. 12:30 - 16:00
Hvor Scandic Lerkendal

Program for fagseminar – Knapphet på energi og effekt om få år

10:00 – 12:30
Årsmøte m/lunsj
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
12:30 – 12:45
Velkommen til fagseminar
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
12:45 – 13:00
Anbefalinger fra Energikommisjonen
Foredragsholder: TBD
13:05 – 13:25
Innspill fra Tensio
Foredragsholder: TBD
13:25 – 13:45
Forsyningssikkerhet
Foredragsholder: Gerd Kjølle, SINTEF Energi
13:45 – 14:00
Hvordan jobber vi i Smartgridsenteret med disse problemstillingene
Foredragsholder: TBD
14:00 – 14:30
Pause
Foredragsholder:
14:30 – 14:50
Utfordringer knyttet til effektknapphet, Statnett
Foredragsholder: TBD
14:50 – 15:10
Temme effekten i det fremtidige energisystemet med digitale løsninger
Foredragsholder: Ole Schjødt-Osmo og Steinar Kvaale, Hafslund Eco
15:10 – 15:40
Hvordan jobber vi i Smartgridsenteret med disse problemstillingene
Foredragsholder: TBD
15:40 – 16:00
Paneldebatt
Foredragsholder: TBD
16:00
Avslutning
Foredragsholder: