Kan fleksibilitet bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer?

Når
21. mar , Kl. 12:00 - 13:30
Hvor Digitalt

Smartgridsenteret og FME CINELDI inviterte til digitalt fagseminar om fleksibilitet 21.03.22. Det ble diskutert hvordan forbruk og produksjon av elektrisk energi, og energilagre som batterier, kan være fleksible ressurser for strømnettet samt hvordan Fleksible ressurser kan redusere effekttopper og bidra til å utnytte eksisterende nett best mulig, slik at investeringer i nytt nett unngås eller utsettes. Fagseminaret viste hvor langt CINELDI er kommet med å undersøke om og når fleksibilitet er et alternativ til å bygge nett. Det ble presentert hvordan nettplanlegging kan inkludere fleksibilitet, vist eksempler på at nettselskapene tar i bruk fleksibilitet, og oppsummert barrierer og muligheter for å ta i bruk fleksibilitet. Presentasjonene er basert på underlag og innspill fra forskningssenteret CINELDI og Smartgridsenteret til Strømnettutvalget.

Program

10 min
Kort intro om Smartgridsenteret og innspill til Strømnettutvalget
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
FME CINELDI – kort intro om senteret
Foredragsholder: Gerd Kjølle, Sintef Energi
10 min
Planlegging av smarte nett med fleksibilitet
Foredragsholder: Oddbjørn Gjerde, Sintef Energi
10 min
Pilotprosjekter innen fleksibilitet og bruk av fleksibilitetsressurser​
Foredragsholder: Maren Istad, Sintef Energi
10 min
Mulighetsstudie om bruk av fleksibilitet i nettselskap
Foredragsholder: Iver B. Sperstad, Sintef Energi
30 min
Oppsummering, spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: