Webinar: Kan vi planlegge nettet med mer realistiske kapasitetsgrenser?

Hvordan kan sensorer hjelpe nettselskaper med å kjenne sine egne kapasitetsgrenser? Susanne Sandell fra SINTEF Energi forteller om oppsiden med dynamisk lastberegning fra målere sammenlignet med den konservative metoden.

Når
23. mai , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Tidsplan

11:00 – 11:05
Velkommen og introduksjon
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen, Smartgridsenteret
11:05 – 11:25
Mange nettselskaper utstyrer nå nettet sitt med sensorer for å overvåke reell linjekapasitet. Ved hjelp av en simuleringsbasert nettplanleggingsmetodikk har SINTEF Energi regnet på hva som er verdien av og risikoen ved å bruke dynamiske belastningsgrenser fra sensorer sammenliknet med mer konservative sesongbaserte belastningsgrenser. Metoden demonstreres på et ekte norsk regionalnett (132 kV).
Foredragsholder: Susanne Sandell, SINTEF Energi
11:25 – 11:40
Spørsmålsrunde og avslutning
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen, Smartgridsenteret