Fagseminar: KI i kraftsystemet

Kunstig intelligens er i søkelyset som aldri før. Hvordan tar vi KI i bruk for effektiv drift i kraftsystemet? Kan KI løse problemstillinger som vi ikke har klart å løse før? I forbindelse med årsmøtet arrangerer Smartgridsenteret et fagseminar som tar for seg disse spørsmålene. Fagseminaret er åpent for alle, husk å melde deg på.

Når
24. apr , Kl. 13:00 - 16:00
Hvor ALO-bygget, møterom 1 etg
Siemens
Sluppenvegen 23, Trondheim
Pris

Gratis

Foreløpig program, endringer kan forekomme

13:00 -13:10
Velkommen til fagseminar
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, senterdirektør The Norwegian Smartgrid Centre
13:10 -13:35
Kunstig og kollektiv intelligens: Potensialet i menneske-maskin samarbeid. «Ved å kombinere menneskets unike evne til kreativ tenkning, følelsesmessig intelligens og etisk refleksjon med maskinens uovertrufne kapasitet til dataanalyse, mønstergjenkjenning og hurtig beregning, kan vi utfordre oppfatningen av hva som er mulig når mennesker og maskiner arbeider sammen mot et felles mål.»
Foredragsholder: Ingvild Bakken, Direktør, Hafslund Eco Vannkraft
13:35 -14:00
AI Act kort forklart – implikasjoner for kraftbransjen. «Hva AI Act regulerer, hva den betyr for bransjen og tips til å unngå de største fellene og en bonus-teaser om Data Act»
Foredragsholder: Teknologiadvokat og partner Hanne Heltne og advokat, Erik Sletner, begge fra Advokatfirmaet CLP
14:00 -14:30
Pause
Foredragsholder:
14:30 -14:50
KI i Statnett: hvordan effektivisere uten å hallusinere? «Hvor langt framme i skoa bør Statnett være når det kommer til anvendelse av kunstig intelligens? Som TSO må vi finne en balanse mellom sikker drift av kraftsystemet på den ene siden, og effektivitet og optimal utnyttelse av systemet på den andre. Denne balansen er spesielt krevende når det gjelder bruk av kunstig intelligens. I dette innlegget vil vi si litt om hvordan Statnett jobber for å kunne dra nytte av mulighetene i KI og samtidig vite når vi bør holde igjen, og gi noen eksempler på pågående prosjekter som anvender KI.»
Foredragsholder: Boye Annfelt Høverstad, Statnett
14:50 – 15:10
Erfaring med bruk av KI i nettbransjen «Nettselskap i Norge har tilgang til enorme datamengder, som kombinert med rivande KI-utvikling bør gje bransjen eit stort potensiale. Men korleis går det når algoritmer møter kvardagen i eit nettselskap?»
Foredragsholder: Per-Oddvar Osland, forskningsleder, Glitre Nett
15:10 – 15:30
Hvordan finne høyohmige jordfeil med KI? Endelig en løsning på livsfarlige feilsituasjoner i kraftnettet?
Foredragsholder: Andreas Lien, Strategi- og forretningsutvikling, Siemens
15:30 – 16:00
Paneldiskusjon: Muligheter og utfordringer ved bruk av KI i kraftsystemet
Foredragsholder: Ledes av kommunikasjonssjef Bengt Eidem, Tensio

Etter fagseminaret kan de som ønsker det møtes til en prat, evt mat og drikke på Lager 11 (rett over veien).