Webinar: Hvordan prosjektet SmartKraft tilgjengeliggjør fleksibel, sikker og fornybar energi.

Smartgridsenteret inviterte til webinar om SmartKraft torsdag 30. mars kl. 11:00. Der presenterte Simon Willmann fra Norconsult og Håvard Grøtan Nilsen fra NTE sitt arbeid relatert til SmartKraft.

Når
30. mar , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

SmartKraft utvikler og implementerer nye og digitale løsninger for drift- og tilstandsovervåkning hos norske vannkraftprodusenter. SmartKraft er et fyrtårnprosjekt i vannkraftbransjen, der åtte vannkraftprodusenter samarbeider og tester ut nye digitale løsninger for drift- og tilstandsovervåkning. Prosjektet ledes av Smartgridsenteret. 

5 min
Velkommen og introduksjon
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
Lærer vi av våre feil? SmartKraft AP2.2, Kjernekomponenter og deling av data
Foredragsholder: Simon Willmann, Norconsult
10 min
Digitalisering av vannkraftverk i praksis.
«NTE har i flere år jobbet med digitalisering av sine vannkraftverk, og har gjennom SmartKraft pilotert tilstandsbasert vedlikehold på Byafossen Kraftverk. Arbeidet begynner nå å gi resultater som skaleres opp og ut til de andre kraftverkene i selskapets portefølje. I denne presentasjonen deler NTE innsikt i tilnærmingen til problemstillingen, og hvordan de har valgt å løse dette i praksis – og ikke minst hvilken effekt dette gir.»
Foredragsholder: Håvard Grøtan Nilsen, NTE
20 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre