Webinar: Kartlegging av framtidig fleksibilitetsbehov (KAFFI)

Når
24. jan , Kl. 10:00 - 10:40
Hvor Digitalt

I 2018 gjennomførte Thema en kartlegging av fleksibilitetspotensialet i kraftnettet for Elvia. Ved å ta i bruk ny teknologi vil nettselskapet holde nettleia nede og redusere miljøbelastning. Elvia har de siste årene pilotert en rekke nye løsninger. Thema har gjennom 2022 kartlagt potensialet i disse løsningene og presenter sine funn i dette webinaret samt en modell for å sammenlikne løsningene.

Program

2 min
Velkommen
Foredragsholder: Alf Inge Tunheim, Elvia
20 min
Thema Consulting sin kartlegging av fleksibilitetspotensialet i kraftnettet.
Foredragsholder: Robert Seguin, Thema Consulting
5 min
Videre arbeid for Elvia
Foredragsholder: Thea Sand Stubsjøen, Elvia
13 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: