Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift

Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft/Validér

Når
27. jun , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt