Fleksibilitetsløsninger i byområder

De presserende behovene for forskning og pilotering som vi ønsker å adressere i dette webinaret, tar utgangspunkt i de store utfordringene energitilførselen i byområdene står ovenfor.

Når
01. des , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Energiomstillingen fra fossilt til fornybart fører til stadig større etterspørsel fra nye forbrukere. Ny produksjon er bra, men strømmen må også fram. Bygge nytt nett er en ting, men mye står på spill, slik at det er behov for å utnytte det nettet vi har bedre. Tilgang på rimelig og sikker strøm i framtiden er avhengig av at vi klarer å finne veien til bærekraftige, smarte løsninger samtidig som selskapene skal gjennom en grønn og digital transformasjon.

Foreløpig program

5 min
Velkommen og introduksjon
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
TBA
Foredragsholder: Augusta Pithalice, BKK
10 min
TBA
Foredragsholder: Christina Sepulveda, Statnett
15 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre