Tidlig varsling av hendelser i kraftsystemet ved bruk av stordataanalyse

Når
16. jun , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Samfunnet blir stadig mer avhengig av elektrisk energi. Uønskede hendelser i kraftsystemet blir potensielt mer kostbare og vanligere på grunn av de dyptgripende endringene som energisystemet gjennomgår. Større mengder data kombinert med nye analysemetoder gir grunnlag for å varsle slike hendelser før de skjer slik at forebyggende tiltak kan iverksettes. Prosjektet EarlyWarn har arbeidet med data-drevne metoder for varsling av uønskede hendelser som avbrudd og jordfeil i tillegg til systemustabiliteter. Dette webinaret presenterer resultater fra prosjektet og gir anbefalinger for veien videre.