Demoer for batterier i nettet

Casebeskrivelser og resultater så langt
Kjersti Berg, SINTEF Energi.

Når
27. feb , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt
  • Kort om IntegER-prosjektet
  • Info om hver batteridemoene i prosjektet – type batteri og bruksområder
  • Noen testresultater fra demoene
  • Veileder om hvordan batteri bør integreres i norske distribusjonsnett