Erfaringer med feilsøk hos Nettkunder med EMC Problemer

Henrik Kirkeby, PQA AS

Når
28. nov , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

EMC i Smarte Nett er et forskningsprosjekt med PQA (prosjekteier), Energi Norge (prosjektleder), Hafslund Nett, Skagerak Nett, Lyse Elnett, Eidsiva Nett, NTE Nett, Smartgridsenteret, Solenergiklyngen, Elbilforeningen, og NVE. Problemet er stadig økende basert på bruk av solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger som bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Problemene ender ofte som klagesaker hos det lokale nettselskapet. Det er i utgangspunktet (oftest) ikke noe direkte feil med utstyret, og en trekker dermed konklusjonen at det må være noe i forsyningsspenningen som forårsaker de erfarte problemene. Men normalt er det ikke noe galt med forsyningsspenningen heller; det er kundens eget utstyr som forstyrrer hverandre. PQA jobber med problematikken og vi dele kunnskap og erfaringer med oss i dette WEBINARET.