Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan ta den i bruk

Når
09. mai , Kl. 12:00 - 13:30
Hvor Digitalt

9. mai klokken 12.00-13.30 inviterte Smartgridsenteret til digitalt fagseminar om Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan vi kan ta den i bruk. Fagseminaret ble arrangert som en oppfølger til vårt tidligere fagseminar med FME CINELDI om hvordan fleksibilitet kan utsette eller gjøre nettinvesteringer unødvendige.

I forrige fagseminar ble det etterspurt kost-nytte beregninger ved fleksibilitet. Dette har Agder Energi adressert gjennom tre nylige masteroppgaver som vil bli presentert. I tillegg vil får vi høre om erfaringer fra Norflex, Enfos refleksjoner rundt hvordan nettselskapene kan ta i bruk fleksibilitet og ambisjonene til E-piloten FlexOps.

Program

10 min
Velkommen og oppsummering av forrige fagseminar
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
25 min
Verdi av fleksibilitet for et nettselskap: Kost-nytteanalyser basert på reelle case
Foredragsholder: Per Oddvar Osland, Bjørn Sloth, Henning Stea, Baste Kvivik, Agder Energi
15 min
Erfaringer fra Norflex om hvordan markedet fungerer
Foredragsholder: Hallstein Hagen, NODES
15 min
Hvordan ta i bruk fleksibilitet i nettdriften?
Foredragsholder: Victoria Landmark, Enfo
15 min
FlexOps – hvordan gjøre nettselskapene til gode bestillere av fleksibilitet?
Foredragsholder: Edda Abelvik- Engmark, Kongsberg digital
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: