MLOps – Taking AI from Concept to Impact

Volker Hoffmann, SINTEF

Når
28. mai , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Fremtidens nettselskaper kommer til å bruke kunstig intelligens (KI) til å predikere feil i nettet, øke operasjonell effektivitet og gi bedre kundeservice.

I dag bruker kun 20% av selskapene KI i daglig drift ifølge en undersøkelse uført av McKinsey. Hovedutfordringene er å finne casene med størst nytte og om integrering av nye KI-prototyper i etablerte systemer og prosedyrer.

For å hjelpe nettselskapene å komme videre, vil vi anbefale et rammeverk for identifikasjon av caser som kan ha størst nytte av KI-baserte tilnærminger, utvikling av prototyper, og tilpassing til etablerte driftssystemer. I tillegg viser vi ulike tekniske verktøy som kan brukes for å korte ned tiden fra eksperiment til drift.