Innovative hydrogenprosjekter

Når
31. mar , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Smartgridsenteret inviterte til webinar om innovative hydrogenprosjekter 31.03.22 klokken 11.00-11.40. I den anledning kom TrønderEnergi for snakke om deres demonstrasjon av mikronett på Byneset, og Sintef Energi for å snakke om storskala elektrolyseanlegg i kraftnettet.

Program

2 min
Velkommen
Foredragsholder: Christina Wolan, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
Demonstrasjon av mikronett på Byneset. Demonstrasjonen til TrønderEnergi er et Pilot-e prosjekt som skal realisere et mikronett i et avgrenset område på Byneset i Trondheim. Området blir selvforsynt på fornybar energi med minimerte lokale miljøkonsekvenser. Solceller, vindturbin, hydrogen og batteri vil produsere og lagre nok energi til at området kan være frakoblet det sentrale strømnettet.
Foredragsholder: Bernhard Kvaal, TrønderEnergi
10 min
REFHYNE-prosjektene: Storskala elektrolyseanlegg i kraftnettet. For elektrolyseanlegg opp imot GW-skala blir tilkobling til, og integrering med det elektriske nettet en reell problemstilling. REFHYNE-prosjektene på 10 og 100 MW ser blant annet på effekter dette har på både det interne og eksterne distribusjonsnettet.
Foredragsholder: Anders Ødegård, Sintef Energi
15 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: