The Tomorrow Show 2024

Data, digitalisering og AI endrer raskt måten vi arbeider, samarbeider og forvalter ressurser på.

Bli med på #AIVOLUTION på The Tomorrow Show, hvor bransjeledere forteller om hvordan de bruker kunstig intelligens til å øke effektiviteten samtidig som de bidrar til det grønne skiftet.

 • Bli med å diskutere emner og teknologier som:
  • Simulation
  • DataOps
  • Digital twin
  • CCUS/CCS
  • Net-zero
  • Digital operating models
  • Workflow digitalisation
  • Remote operations
  • Production efficiencyCo-innovation
  • Industry partnerships