Styrets arbeid

Her finner du godkjente referater fra styremøter og årsmøter i The Norwegian Smartgrid Centre.  

Hvordan bli medlem?

Medlemmene våre kommer fra hele bransjen. Mer informasjon om hva det vil si å være medlem i The Norwegian Smartgrid Centre, finner du her:

Medlemskap