MENY  

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

Senterledelse

Senterleder Grete Coldevin                                                tlf: 930 87 713
Fagansvarlig nett Kjell Sand, Professor II Elkraft NTNU og Prodekan Nyskaping Informasjonsteknologi- og elektroteknikk fakultetet
Fagansvarlig produksjon Hans Ivar Skjelbred                                      tlf: 480 74 497
Innovasjonsleder/ prosjektleder Christina Wolan                                            tlf: 404 85 785
Studentassistenter Thomas B. Jørgensen (Møtekoordinering)    tlf: 958 73 940
Stian Jørgensen (Nettside og medlemmer)  tlf: 469 22 737

Styret

Styreleder Sigurd Kvistad – Avdelingsleder, Hafslund Nett
Trygve Kvernland Konsernsjef Tensio AS
Geir Kulås Konserdirektør Skagerak Kraft
Trond Lein Direktør for Smartgrids, Norge, Siemens
Kjetil Storset Vice President for Business Development, Powel
Torbjørn Olsen VP Operations&Maintenance, Statkraft Energi AS
Ingvild Bakken Direktør Digitalisering, E-CO Energi AS
Stian Reite Smart Community Manager, ABB
Geir Øien Dekan IE fakultetet, NTNU
Åshild Helland Avdelingsleder Lyse Elnett
Mona Tunestveit Skår Driftsleder BKK Nett
Mona Askmann Direktør Norgesnett
Sonja Monica Berlijn FoU direktør Statnett
Victoria Fearnley Landmark Daglig leder Enfo
Observatører
Khanh Tuan Le Seniorrådgiver, Forskningsrådet
Bjørnar Fladen Seniorrådgiver, NVE
Thomas Berg Seniorrådgiver, ENOVA

 

 

Vurderer du å bli medlem?

Trykk på bildet for å lese informasjonsarket om hvem vi er, hva vi gjør og hvordan man melder seg inn.

 

 

 

Hvordan bli medlem?

Foreningen er en medlemsforening for FoU-institusjoner, bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som ønsker å arbeide for foreningens mål.

  • Som medlem i foreningen forventes det at man aktivt støtter prosjekter som initieres som ledd i å nå foreningens mål om å etablere et nasjonalt senter.
  • Alle medlemmer skal oppnevne en kontaktperson for foreningen.
  • Medlemskap medfører at det betales en årlig kontingent.

Kontingent
Omsetning

mindre enn 10 MNOK NOK 33.000,-
10 – 100 MNOK NOK 53.000,-
mer enn 100 MNOK NOK 78.000,-

For innmelding send en e-post med:

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturaadresse
  • Fakturamottaker
  • Resultat siste regnskapsår

til Thomas Berg Jørgensen.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 11, Trondheim

Postadresse:
The Norwegian Smart Grid Centre
c/o SINTEF Energi AS
Postboks 4761 Torgarden
7465  TRONDHEIM

Org.nr: 913 463 900