MENY  

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid. Virksomheten omfatter forskning, undervisning, test- og demoprosjekter, næringsutvikling og kommersialisering.

Senterledelse

Senterdirektør
 Jun Elin Wiik tlf: 934 19 411
Fagansvarlig nett
Kjell Sand Professor Elkraft NTNU og Prodekan Nyskaping Informasjonsteknologi- og elektroteknikk fakultetet tlf: 48164542
Fagansvarlig produksjon
Hans Ivar Skjelbred tlf: 480 74 497
Innovasjonsleder/ prosjektleder
Christina Wolan tlf: 404 85 785
Senterassistenter
Stian Jørgensen tlf: 469 22 737
Audun Hagland Bangsund tlf: 900 85 651

Styret

Styreleder
Mona Askmann
                                                                        Direktør, Norgesnett AS
Kenneth Brandsås Nettsjef, Tensio TN AS
Trond Lein Direktør for Smartgrids Norge, Siemens Energy AS
Eilert Bjerkan Vice President Business Transformation, Volue AS
Knut Samdal Forskningssjef, SINTEF Energi AS
Torbjørn Olsen VP Operations&Maintenance, Statkraft AS
Ingvild Bakken Direktør Digitalisering, Hafslund Eco AS
Kjetil Kleiva Product Marketing Director, ABB AS
Ingelin Steinsland Dekan, NTNU IE fakultetet
Mona Tunestveit Skår Driftsleder, BKK Nett AS
Sigurd Kvistad Avdelingsleder, Elvia AS
Anders Granum Fungerende FoU direktør, Statnett SF
Victoria Fearnley Landmark Daglig leder, Enfo AS
Frank Eliassen Professor Institutt for informatikk, UiO
Håvard Grøtan Nilsen Avdelingsleder – Prosess og Digitalisering, NTE AS
Observatører
Khanh Tuan Le Seniorrådgiver, Forskningsrådet
Bjørnar Fladen Seniorrådgiver, NVE
Monica Berner Seniorrådgiver, ENOVA

 

 

Vurderer du å bli medlem?

Trykk på bildet for å lese informasjonsarket om hvem vi er, hva vi gjør og hvordan man melder seg inn.

 

 

 

Hvordan bli medlem?

Foreningen er en medlemsforening for FoU-institusjoner, bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som ønsker å arbeide for foreningens mål.

  • Som medlem i foreningen forventes det at man aktivt støtter prosjekter som initieres som ledd i å nå foreningens mål om å etablere et nasjonalt senter.
  • Alle medlemmer skal oppnevne en kontaktperson for foreningen.
  • Medlemskap medfører at det betales en årlig kontingent.

 

Omsetning Kontingent
mindre enn 10 MNOK NOK 33.000,-
10 – 100 MNOK NOK 53.000,-
mer enn 100 MNOK NOK 78.000,-
*Universiteter og startups bes ta kontakt via epost for avtale om kontigent.

 

For innmelding send en e-post med:

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturaadresse
  • Fakturamottaker
  • Resultat siste regnskapsår

til Stian Jørgensen.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 11, Trondheim

Postadresse:
The Norwegian Smart Grid Centre
c/o SINTEF Energi AS
Postboks 4761 Torgarden
7465  TRONDHEIM

Org.nr: 913 463 900