Hvordan prosjektet SmartKraft tilgjengeliggjør fleksibel, sikker og fornybar energi.

Torsdag 30. mars kl 11:00 inviterte Smartgridsenteret til webinar. Der presenterte Simon Willmann og Håvard Grøtan Nilsen sitt arbeid med SmartKraft prosjektet.

Det overordnede målet med SmartKraft er uttesting og implementering av nye digitale verktøy for tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og diftsoptimalisering i vannkraftverk. Gjennom samarbeid mellom selskap med ulik tilnærming vil man finne de beste løsningene slik at SmartKraft utløser større fleksibilitet og økt robusthet i et framtidig energisystem. For mer om prosjektet, følg knappen under.