Webinar: Ægir – Resultater og erfaringer fra prediktivt vedlikehold med sensor- og operatørdata

Kan feil i vannkraftverk rettes opp før de inntreffer? Sira-Kvina kraftselskap ønsker å ta i bruk sensor- og operatørdata for å muliggjøre prediktivt vedlikehold med det nye verktøyet Ægir. I dette webinaret forteller Kaspar Vereide fra Sira-Kvina Kraftselskap og Geir Kristian Holte fra Skagerak Kraft om hvordan verktøyet skaper verdi for kraftselskaper.

Sira-Kvina kraftselskap har utviklet programvare for prediktivt vedlikehold og startet uttesting. Hvordan fungerer systemet, og hvordan skal disse nye verktøyene integreres i daglig drift og kraftselskapets arbeidsprosesser? Prosjektleder Kaspar Vereide gir oss en presentasjon og tar oss igjennom brukerhistorier som beskriver hvordan nye verktøy skal brukes av konkrete personer i forskjellige avdelinger, og hvordan de nye verktøyene vil skape verdi for kraftselskapet.

Ægir blir tatt i bruk av kraftselskap både i Norge og internasjonalt. Skagerak Kraft er i startfasen med implementering av Ægir i sine kraftverk. Geir Kristian Holte fra Skagerak Kraft tar oss gjennom resultater og erfaringer fra implementeringen.

Ægir er utviklet i prosjektet SmartKraft, som er et bransjeforankret fyrtårnprosjekt for nye og digitale løsninger for drift‐ og tilstandsovervåkning hos norske vannkraftprodusenter, og er det første vannkraftprosjektet som har fått Enova-støtte. Prosjektet har gått over tre år med oppstart i juni 2021 og avsluttes sommeren 2024. Smartgridsenteret er ansvarlig for prosjektet ovenfor Enova og innehar rollen som prosjektleder.