Opptak av webinar – Hvordan prosjektet SmartKraft tilgjengeliggjør fleksibel, sikker og fornybar energi

SmartKraft er et fyrtårnprosjekt i vannkraftbransjen, der åtte vannkraftprodusenter samarbeider og tester ut nye digitale løsninger for drift- og tilstandsovervåkning. I dette webinaret presenterer Simon Willmann og Håvard Grøtan Nilsen sitt arbeid med SmartKraft.