Tema

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen. Temaet for konkurransen i 2022 er:

«Foregangsprosjekter i Norge som har bidratt til det grønne skiftet gjennom utvikling og utnyttelse av energisystemet ved hjelp av sikre digitale løsninger.»

 

Jury 2022

Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominasjoner

Utfylt nominasjons-mal og eventuelle vedlegg sendes til innovasjonspris@smartgrids.no. Vi tar også imot tips om prosjekter som bør nomineres! Fristen for nominasjoner er 12.05.2022 klokken 23.59.

 

 

Målsetning

Å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

NOMINER ET PROSJEKT

 

 

 

 

 

Evaluering

Oppfyller tema (20 poeng) I hvilken grad/omfang/måte prosjektet bidrar til det grønne skiftet gjennom utvikling og utnyttelse av energisystemet ved hjelp av sikre digitale løsninger.
Innovasjonsgrad (20 poeng) Prosjektets innovasjonsgrad og ambisjoner av prosjektet, deriblant tilnærming, design o.l. I tillegg, hvilken teknisk risiko som er tatt i forbindelse med prosjektet. Hvilke barrierer for å ta i bruk.
Oppnådd innovasjon (30 poeng) I hvilken grad er prosjektet blitt implementert/pilotert, og i hvilken grad prosjektet eller konseptene som ligger til grunn for prosjektet har klare bevis for direkte eller indirekte verdiskaping/nytteverdi som f.eks. en overbevisende og effektiv business case, redusert økonomisk tap eller utvidelse av verdiøkende tjenester uavhengig av om interessentene er sluttbrukerkunder (bolig, industri, kommersiell), nettselskap, kraftleverandører, produsenter eller andre.
Overførbarhet (20 poeng) I hvilken grad prosjektet har potensiale for skalering, kopiering og tilpasning til andre områder, omgivelser og markeder og fører til utvikling og utnyttelse av energisystemet ved hjelp av sikre digitale løsninger, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.
Annet (10 poeng) Andre dimensjoner som ikke vurderes i kriteriene ovenfor som for eksempel økt personsikkerhet og tverrfaglighet.