Demo Norge for smartgrids

Demo Norge kartet viser lokasjonen til pågående prosjekter, hvem som er prosjekteiere og deres partnere.

Smartgridlab NTNU & SINTEF Pågående demonstrasjonerPartnere

Les mer om avsluttede prosjekter her.

Hva er Demo Norge?

Demo Norge er en samlebetegnelse for demoene og «living lab»s i energiselskapene og lab-fasilitetene hos forskingsinstitusjonene og er et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet.

Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester. Kartet viser lokasjonen til pågående prosjekter, hvem som er prosjekteiere og deres partnere.

Videreutvikling av Demo Norge

Smartgridsenteret har hatt en nasjonal demokomité med mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor smartgrids.

I strategiprosessen Smartgridsentret gjennomførte i 2021, ble dagens modell for Demo Norge diskutert. Innspill fra medlemmene viser et behov for utvikling av Demo Norge som baserer seg på helheten i kraftsystemet og som gjenspeiler medlemsmassen til Smartgridsentret. I lys av dette kan det bli aktuelt å revitalsiere ideen om en demokomitee innenfor ulike temaer. Videreutvikling av Demo Norge er tatt med som et av de strategiske prosjektene Smartgridsentret skal jobbe videre med i 2022 og framover.

Løft for Demo Norge

I 2016 startet Smartgridsenteret prosjektet «Løft for Demo Norge» for å styrke demo-innsatsen og informasjonsdelingen mellom de norske demoene. Styrkingen dreide seg også om utveksling av resultater, observasjoner, erfaringer og rapporter fra selskapenes egne demoer. «Løft for Demo Norge» identifiserte følgende suksessfaktorer:

Bedret koordinering av test- og demoarbeidet, slik at man utnytter begrensede ressurser hos medlemmene best mulig og unngår dobbeltarbeid.

Økt aktivitetsnivå i Demo Norge for å være i stand til å modne frem smartgridteknologi som er nær markedet, men også de som er mer usikker med tanke på ytelse, forretningsmodeller, o.l.

Økt utnyttelse av nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter som gir muligheter til å skalere opp test-/demoprosjektene og å inkludere flere aktører i ett og samme prosjekt.

Et sterkt nettverk mellom personer i ulike selskaper, som styrker erfaringsdelingen og resultat- og informasjonsspredningen fra demonstrasjonsprosjekter. Med dette vil aktører som ikke selv har mulighet til å ha demonstrasjonsprosjekter kunne bidra med kunnskap eller finansielle midler