Demo Norge prosjekter som er avsluttet

  • Demo Bergen – Demonstrasjon som omhandler blant annet fleksibilitet, nettstabilitet, batteri og elferger, selvretting og landstrøm.
  • Demo Stavanger Praktiske og tekniske behov ved bygging og oppgradering av nettstasjoner, hvordan ulike teknologiske løsninger virker /samvirker og vurdere kostnader og nytteverdi av ny teknologi.
  • eFleks Sikker strømforsyningen med bidrag fra elbiler, panelovner og ventilasjonsanlegg.
  • Elektrisitetsbruk i det Smarte Boligfeltet Skarpnes Hvordan det elektriske distribusjonsnettet kan dimensjoneres på en optimal måte i fremtiden.
  • Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett Hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere avbrudd i strømforsyningen og samfunn-søkonomiske kostnader ved avbrudd.
  • Impala Sanntids prediksjonsverktøy for ubalanser i kraftsystemet, samt et verktøy som tar prediksjonene og omgjør de til faktiske aktiveringsavgjørelser.
  • NTE Levende Lab – Levende lab var en åpen utviklingsarena, der partnere, studenter, næringsliv og akademia ble invitert til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.
  • Storskala laststyring Utkobling av laster som kilde til fleksibilitet i kraftsystemet.