NTE Levende Lab

Prosjektet er avsluttet.

Vi vet at gode innovasjoner oppstår når forskjellige mennesker møtes. Derfor bringer vi i NTE mennesker sammen når vi jobber med innovasjon. Innovasjon i NTE er ikke bare å forbedre det vi allerede gjør, men også å utforske det nye som kan bli stort i morgen. I NTE kan vi mye, men langt fra alt. Derfor samarbeider vi med flere når vi innoverer. Med kunder, myndigheter, bedrifter og organisasjoner.

NTE Levende Lab

NTE Innovasjon jobber etter prinsippet å være et åpent og levende laboratorium. Vi gir kunder tilgang til levende infrastruktur i et reelt miljø – bestående av husholdninger og strømnett. Vi kaller det Levende Lab.

Siden 2012 har NTE eid Demo Steinkjer, en arena for å utvikle, teste og demonstrere nye teknologier. Demo Steinkjer har vært viktig i vårt utviklingsarbeid de siste årene. Sammen med kunder og forskningspartnere har vi kunnet teste ny teknologi før den presenteres på markedet. Demo Steinkjer har vært begrenset til noen utvalgte kunder. Når vi nå går fra Demo Steinkjer til Levende lab tar vi med oss alt vi har lært og åpner opp for flere. I vår Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.

NTEs innovasjonsteam skal stimulere til innovasjon i NTE og støtte innovasjonsarbeid i hele konsernet. Teamet består av innovative eksperter fra alle NTEs aktiviteter: kraftproduksjon, kraftoverføring, strømsalg og fiber, samt elektriske installasjoner. Vi tror det er mange innovasjonsmuligheter innenfor hver av disse aktivitetene, men også at mange nye muligheter vil oppstå på tvers. Med all sin kunnskap er teamet godt rustet til å ta tak i muligheter i hele verdikjeden. Medlemmene i innovasjonsteamet har også et spesielt ansvar for å støtte innovasjon og forretningsutvikling i sitt fagområde.

Demo Steinkjer – Over til brukerforskning

I fase 1 har NTE og samarbeidspartnerne bygget opp infrastrukturen, som blant annet omfatter nærmere 800 måleranlegg og en egen driftssentral. Prosjektet skal også etablere et eget IT-nav for å håndtere måledataene og studere nærmere hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et nav.

– Nå kan vi tilby forskning, industri og brukere et fullskala «levende laboratorium», som er unikt i Europa, sier stedfortredende prosjektleder Erik Hatling hos NTE. Alle husstandene som nå er tilknyttet AMS-systemet, er pilotdeltakere.

Stor interesse for å være med

Av de ca 800 husstandene har om lag 330 meldt seg som aktive pilotdeltakere. Denne gruppen består av bevisste og interesserte sluttbrukere som synes det er interessant å få være en del av en historisk og pionermessig utvikling innen bruk av energi. De har sagt seg villig til å delta i forbrukerrettede tester og prosjekter.

For de øvrige sluttbrukerne i Demo Steinkjer, vil testing og forsøk skje i selve nettet og de bakenforliggende systemene, uten at de trenger å engasjere seg.

Hvem som deltar i den enkelte testen kan avgjøres ved aktiv frivillighet, det vil si at sluttbrukerne melder sin interesse for konkrete prosjekter, eller ved passiv frivillighet, der prosjektledelsen velger ut pilotdeltakere ut ifra en segmenteringsmodell. Pilotdeltakerne kan vinne småpremier ved sin deltakelse, i tillegg til den direkte gevinsten ved å få muligheten til å styre og effektivisere sitt energiforbruk.

Leverandørene er på banen

NTE hadde regnet med at etterspørselen om å bli med fra industrien for alvor vil ta av i 2014 og 2015, men merker allerede en betydelig interesse. For eksempel fra målerleverandøren Conrode. Tester skal verifisere stabiliteten og påliteligheten i kommunikasjonsteknologien som baserer seg på en kombinasjon av trådløs mesh-teknologi og IP.

Siemens har levert en driftssentral, og har planer om å bruke anledningen til å se nærmere på løsningene for å koble sammen driftssentralen og AMS-systemene.

– Det er viktig for oss at de aller fleste prosjektene i Demo Steinkjer er åpne prosjekter, der resultatene blir tilgjengelige for alle. Resultatene blir blant annet distribuert som White Papers til alle prosjektdeltakerne, men også gjennom to EU-prosjekter der Demo Steinkjer er engasjert, sier Hatling.

Et knippe aktive pilotbrukere. Foto: NTE