Opptak av webinar: Peak Shaper – Erfaringer og resultater

Torsdag 30. november 2023 inviterte Smartgridsenteret til webinar om Peak Shaper – erfaringer, resultater og veien videre fra piloten i Lierne. Peak Shaper vant for øvrig Smartgridsenterets Innovasjonspris i 2023.

Statnett melder, Elvia melder, Lede melder: «Nettet er fullt frem til 2030-2035.» Denne situasjonen tvinger oss til å tenke nytt rundt nettutbygging, og det innebærer å øke utnyttelsen av dagens kapasitet bedre. Batterier er en teknologi som kan bidra til å flytte energi i tid, og på den måten kan vi få mer ut av det vi allerede har. Samfunnet er avhengig av smartere løsninger og løsningsorienterte forretningsmodeller for å imøtekommet behovet for elektrisk energi til det grønne skiftet. Peak Shaper tilbyr batterier som tjeneste, og har gjennom sin første avtale med Tensio testet bruken av batterier i svake nett. I dette webinaret deler Peak Shaper sine erfaringer fra testing av batterier i nett.