Webinar – Kan vi planlegge nettet med mer realistiske kapasitetsgrenser?

Hvordan kan sensorer hjelpe nettselskaper med å kjenne sine egne kapasitetsgrenser? Susanne Sandell fra SINTEF Energi forteller i et webinar 23.5 kl 11:00 om oppsiden med dynamisk lastberegning fra målere sammenlignet med konservativ metode.

Mange nettselskaper utstyrer nå nettet sitt med sensorer for å overvåke reell linjekapasitet. Ved hjelp av en simuleringsbasert nettplanleggingsmetodikk har SINTEF Energi regnet på hva som er verdien av og risikoen ved å bruke dynamiske belastningsgrenser fra sensorer sammenliknet med mer konservative sesongbaserte belastningsgrenser. Metoden demonstreres på et ekte norsk regionalnett (132 kV).