Webinar: Hurtig og effektivt – Hvordan planlegge ladestasjoner i nettet

Torsdag 23. februar kl 11:00 inviterer Smartgridsenteret til webinar! Der vil Bendik Nybakk Torsæter og Odd André Hjelkrem presentere sitt arbeid med FuChar-prosjektet.

FuChar prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport. Hovedfokuset er høyeffektslading. Prosjektet forsker blant annet på analyse av transportmønstre, utvikling og testing av alternative systemkonfigurasjoner og styringssystemer, og utvikling av metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet.