Opptak av webinar – Automatisk spenningsregulering med AMS

31. august holdt Smartgridsenteret et webinar hvor Kjell Anders Tutvedt fra Elvia fortalte om automatisk spenningsregulering av utgangsspenning på transformator, styrt på bakgrunn av data fra AMS. I denne piloten, som er en del av IDE-prosjektet, tester Elvia muligheten for å kompensere spenningsvariasjoner hos kundene ved å automatisk endre spenning ut fra nettstasjon.

Antall plusskunder øker raskt, og vi går over fra å nærmest utelukkende ha utfordringer med lave spenninger – til å tvert imot tidvis ha for høye spenninger i deler av lavspenningnettet. Særlig om sommeren med lavt forbruk og høy solinnstråling kan svake nett få utfordringer med å holde spenningen i henhold kravene til Forskrift om Leveringskvalitet til enhver tid.

Manuell nedtrinning av tranformatoren er ikke å foretrekke, da man ved det kan øke problematikken med for lave spenninger når det er høy last om vinteren og solen har gått ned, og hvor man ikke lenger har innmating fra solcellepanelene. I tillegg vil lavere spenninger i nettet generelt gi høyere overføringstap.

I dette prosjektet undersøker vi om en automatisert justering av utgangsspenning på transformator (OLTC), styrt på bakgrunn av data fra AMS, kan sørge for at vi holder FOL-kravene i ulike driftssituasjoner samtidig som tap i nettet minimaliseres. Piloteringen kjøres i 3 demoområder som alle beskrives av svake nett, i rurale områder med én eller flere plusskunder.

I løpet av prosjektet har vi testet ut ulike algoritmer for valg av optimalt trinn (utgangsspenning), ved å kombinere ulike datakilder i tillegg til AMS-avleste spenninger og forbruksverdier, blant annet solkalender og værmelding (inkludert skydekke). Det har også som del av prosjektet blitt utviklet datasystemer for overføring av informasjon til styringssystem for trinnkobler, samt administrasjons- og analysegrensesnitt.