Verktøy for digitalt vedlikehold av kraftsystemet

Webinar om digitalt vedlikehold med Kaspar Vereide, Sira-Kvina kraftselskap og Erik Åsberg, eSmart Systems.