Smartgridsenterets nye initiativ: Smart Kraft

Det jobbes nå med å definere et nytt initiativ for Kraftprodusenter – Smart Kraft: Hva kan selskapene lære av hverandre fra pågående piloter/tester av ny teknologi? Hva kan gi et løft i bransjen gjennom felles innsats i videre arbeid?

Christina Wolan

Formålet til Smartgridsenteret er å akselerere innføring av ny teknologi og digitalisering i det elektriske energisystemet ved å:

  • reduserer investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak.
  • ivareta forsyningssikkerheten.
  • bidra til bærekraftig omlegging av energisystemet.

For å oppnå formålet skal Senteret utvikle partnerskapsmodellen og lage en fellesplattform for samarbeid mellom senterets medlemmer.

Som en del av strategiarbeidet har styret i Smartgridsenteret besluttet å øke fokuset på produksjonsleddet i den elektriske verdikjeden.

Denne prosessen kjøres med læring fra det nettselskapene har gjort på prosjektet «Demo Norge for smarte nett» www.smartgrids.no/demo hvor man i stedet for konvensjonelle løsninger for fornyelse eller utvidelse av nett, demonstrerer nye / alternative løsninger.

Smart Kraft-initiativet hadde et Kick-Off møte i november 2019 og et første arbeidsmøte i februar 2020 hvor flere Kraftprodusenter deltok.

Initiativet er i en «bli-kjent-fase». Christina Wolan i Smartgridsenteret uttaler at man må bli kjent med de utfordringer selskapene har før man kan definere et felles løft på demonstrasjon av nye løsninger.

Arbeidet er i en tidlig fase, så det mulighet for andre kraftselskaper å bli med i prosjektet!

Ta kontakt med Smartgridsenteret og Christina Wolan om dere ønsker å delta!

Kontakinformasjon finner dere her.