Smartgridsenterets Innovasjonspris 2022 åpner for nominasjoner

Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres 13.-14. september. Den ble delt ut for fjerde gang i 2021 og gikk da til Statnetts Fleksibilitetsprosjekter -eFleks og iFleks, etterfulgt av Ren Røros-prosjektet Gullmøkka og Effektpilot av Ringerikskraft Nett på andre og tredjeplass. Kandidatene ble hedret med diplom, blomster og fortjent publisitet i media.

Tema

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen. Temaet for konkurransen i 2022 er:

Jury

Sonja Berlijn (Leder), KTH

Pål-Christian Olsen, Enfo

Tor Krog, Siemens

Håvard Mediaas, TrønderEnergi

Geir Mathisen, NTNU

Jane Berit Solvi, Lede

Hanne Sæle, Sintef Energi

Eirin Kjølstad, Arva

Nominasjoner

Utfylt nominasjons-mal og eventuelle vedlegg sendes til innovasjonspris@smartgrids.no. Vi tar også imot tips om prosjekter som bør nomineres.

Fristen for nominasjoner er 12.05.2022 klokken 23.59.

Nominer et prosjekt!

Evalueringskriterier

Oppfyller tema (20 poeng)

I hvilken grad/omfang/måte prosjektet bidrar til det grønne skiftet gjennom utvikling og utnyttelse av energisystemet ved hjelp av sikre digitale løsninger.

Innovasjonsgrad (20 poeng)

Prosjektets innovasjonsgrad og ambisjoner av prosjektet, deriblant tilnærming, design o.l. I tillegg, hvilken teknisk risiko som er tatt i forbindelse med prosjektet. Hvilke barrierer for å ta i bruk.

Oppnådd innovasjon (30 poeng)

I hvilken grad er prosjektet blitt implementert/pilotert, og i hvilken grad prosjektet eller konseptene som ligger til grunn for prosjektet har klare bevis for direkte eller indirekte verdiskaping/nytteverdi som f.eks. en overbevisende og effektiv business case, redusert økonomisk tap eller utvidelse av verdiøkende tjenester uavhengig av om interessentene er sluttbrukerkunder (bolig, industri, kommersiell), nettselskap, kraftleverandører, produsenter eller andre.

Overførbarhet (20 poeng)

I hvilken grad prosjektet har potensiale for skalering, kopiering og tilpasning til andre områder, omgivelser og markeder og fører til utvikling og utnyttelse av energisystemet ved hjelp av sikre digitale løsninger, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.

Annet (10 poeng)

Andre dimensjoner som ikke vurderes i kriteriene ovenfor som for eksempel økt personsikkerhet og tverrfaglighet.