Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021 er åpen for nominasjoner

Kjenner du til noen prosjekter som fortjener en utmerkelse? Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres 15.-16. september.

I 2021 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som bidrar til økt elektrifisering og et digitalt kraftsystem enten gjennom å tilføre fleksibilitet (forbruk, produksjon, lagring og nye markedsmodeller), energieffektivisering og sektorkobling på en kostnadseffektiv måte som tar hensyn til både sluttbruker og samfunnet.»

Hvem bør nominere sin(e) kandidat(er)?

Smartgridsenteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Det oppfordres til å nominere prosjekter kan vise til konkrete resultater og som potensielt har en betydning/effekt utover selve prosjektet. Et eksempel kan være et prosjekt som benytter nye teknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten på en kostnadsmessig attraktiv måte.

Nominasjonsfrist
Nominasjoner må være mottatt 01.06.2021, og sendes til innovasjonspris@smartgrids.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon (se egen mal):

  1. Tittel på prosjektet.
  2. Kort beskrivelse av prosjektet, som inneholder hovedmål, omfang, viktige implementeringsegenskaper og sentrale resultater, samt hvordan prosjektet relaterer seg til årets tema.
  3. Bakgrunn og implementering, som beskriver kontekst, samt prosjektets formål, tilnærming og metodikk knyttet til bruk av smarte nett for å øke elektrisitetsforsyningens pålitelighet.
  4. Prosjektresultat, som beskriver prosjektets resultater, og hvordan prosjektets egenskaper og resultater måles mot evalueringskriteriene. Dette skal om mulig underbygges av relevante beregninger eller andre resultatindikatorer.
  5. Kontaktinformasjon, som inneholder organisasjonsnavn, prosjekttittel, organisasjonsadresse, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.