Smartgridsenteret søker ny studentassistent

Har du lyst på en relevant og fleksibel deltidsjobb ved siden av studiene? Da kan Smartgridsentret være noe for deg.

Smartgridsenteret samler energisystemets sentrale aktører i et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av et fleksibelt og intelligent energisystem. Vi ser etter en engasjert student fra NTNU i Trondheim som kan jobbe hos oss i noen år. Det er ingen formelle krav til fagretning eller utdanningsløp, men vi ønsker at det vi holder på med i Smartgridsenteret skal være relevant for utdanningen din.

Senterassistentene bistår administrasjonen med å følge opp handlingsplaner, arrangere styremøter, webinarer og fagseminarer, samt faglige arrangementer for studenter mm.

Dine hovedoppgaver vil være:

  • Bidra til forberedelser og gjennomføring av seminarer og møter
  • Bidra til utvikling og oppdatering av nettsidene smartgrids.no
  • Planlegge og gjennomføre en årlig studentkonferanse på NTNU og andre aktuelle universiteter
  • Planlegge og sørge for teknisk gjennomføring av webinarer

Det kan også være aktuelt, hvis du har den rette kompetansen, å bidra til oppdatering og utvikling av databaser, både for senterets drift og for ulike prosjekter (eks. Demo Norge, https://smartgrids.no/demo-norge/ )

Gjennom stillingen får du god kjennskap til trender og utviklingstrekk innenfor energisektoren og IKT-sektoren, i tillegg til at du får være med på møter, konferanser og andre spennende arrangementer som vil gi deg stort faglig utbytte og nettverk. De aller fleste arbeidsoppgavene er fleksible og kan tilpasses din studenthverdag, men det er ønskelig at du tilbringer noen av ukens arbeidstimer i våre lokaler. Vi holder vanligvis til på Gløshaugen, men på grunn av bygningsoppgradering er vi midlertidig plassert i Statens Hus (Prinsens gate 1A).

Til tider er det mye som skjer og det kreves derfor at du har en viss interesse for å følge med, både på epost og Teams, og at du kan svare raskt på når du kan utføre oppgavene. Arbeidsmengden utgjør inntil 20% av en stilling i løpet av semesteret. Arbeidet tilpasses så langt det er mulig slik at en ikke jobber mye i eksamensperiodene.

Høres dette ut som noe for deg? Skriv kort om din bakgrunn og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss, legg ved CV. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktperson

Jun Elin Wiik

Senterdirektør

E-post: Jun.Wiik@Sintef.no

Tel: 934 19 411

Følg oss gjerne på LinkedIn.