Fremtiden er nokså elektrisk

Prosjektet Systemsmart energibruk har nå lansert rapporten: Fremtiden er nokså elektrisk, ført i pennen av Jan Bråten. Rapporten ser blant annet på hvordan ineffektiv bruk av strøm til oppvarming er en barriere for elektrifiseringen som trengs for å nå klimamålene.

Et hovedbudskap er at for å få et utslippsfritt energisystem med minst mulig kostnad og naturbelastning, trenger vi en helhetlig tilnærming til hele energisystemet.