Fremtiden er nokså elektrisk

Energisystemet skal endres radikalt. Vi trenger et helhetlig perspektiv på omstillingen og på hvordan vi best utnytter ulike energibærere og løsninger. Det kan gi lavere kostnader, mindre naturinngrep, raskere utslippskutt og et mer robust energisystem.