Opptak av webinar – Hurtig og effektivt – Hvordan planlegge ladestasjoner i nettet?

FuChar prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport. Hovedfokuset er høyeffektslading. Prosjektet forsker blant annet på analyse av transportmønstre, utvikling og testing av alternative systemkonfigurasjoner og styringssystemer, og utvikling av metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet. Webinaret er arrangert av Smartgridsenteret.