Opptak av webinar – Automatisk spenningsregulering med AMS

Torsdag 31. august inviterte Smartgridsenteret Kjell Anders Tutvedt fra Elvia til å presentere sitt arbeid relatert til automatisk spenningsregulering med data fra AMS. Dette er resultater fra en pilot i IDE-prosjektet.