Kartlegging av framtidig fleksibilitetsbehov

Tirsdag 24. januar kl. 10:00 vil Robert Seguin fra Thema Consulting presentere Kaffi II – Potensiale for fleksibilitet i kraftnettet

I 2018 gjennomførte Thema en kartlegging av fleksibilitetspotensialet i kraftnettet for Elvia. Ved å ta i bruk ny teknologi vil nettselskapet holde nettleia nede og redusere miljøbelastning. Elvia har de siste årene pilotert en rekke nye løsninger. Thema har gjennom 2022 kartlagt potensialet i disse løsningene og vil i dette webinaret presentere sine funn samt en modell for å sammenlikne løsningene.