Invitasjon til fagseminar om KI i kraftsystemet

Kunstig intelligens er i søkelyset som aldri før. Hvordan tar vi KI i bruk for effektiv drift i kraftsystemet? Kan KI løse problemstillinger som vi ikke har klart å løse før? Smartgridsenteret arrangerer et fagseminar som tar for seg disse spørsmålene.

Tradisjonen tro inviterer Smartgridsenterets Styre til åpent fagseminar i etterkant av årsmøtet. Tema for fagseminaret er KI i kraftsystemet. Påmelding gjelder for de som ikke skal på årsmøtet.

Tid: 24. april kl. 13:00-16:00
Sted:  ALO-bygget, møterom 1. etg, Siemens, Sluppenvegen 23, Trondheim