– Innovasjonsarbeidet fortjener rampelyset

Nominasjonsfristen for Smartgridsenteret innovasjonspris er 22. mai 2023. I år er det foregangsprosjekter i Norge som har bidratt til raskere grønn omstilling og økt nytte til sluttbrukere som løftes fram.

Vet du om et prosjekt som fortjener Innovasjonsprisen? Se nettsiden for hvordan du nominerer.

– Innovasjon er typisk bedrevet av ildsjeler som jobber med utviklingen utenfor ordinære arbeidstider, i motvind, og de må ofte gjøre ting om og om igjen. Arbeidet deres, som er så essensielt for å nå klimamålene, er så viktig at det er på tide å løfte dette arbeidet fram i rampelyset, sier Sonja Berlijn, professor ved KTH og business development manager i DNV.

Hun leder juryen som skal vurdere de prosjektene som nomineres til Smartgridsenterets innovasjonspris. Målet med innovasjonsprisen er å gi økt oppmerksomhet til prosjektene, og på den måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen i september.

– Den pågående energiomstillingen må gå mye raskere for å oppnå klimamålene vi har satt oss. Innovasjon er kjernen i denne omstillingen. Vi må gjøre ting på andre måter, og vi må bruke andre energikilder. Samtidig gir nye teknologier oss muligheter å spare energi og gjøre nye ting som ikke var mulig før, sier Berlijn.

Pris ga økt trykk

– Det var veldig gøy å vinne prisen i 2022. Det er jo stas å bli anerkjent for arbeidet sitt. I tillegg skapte prisen mye fokus på prosjektet, både internt og eksternt, sier Åshild Vatne, avdelingsleder for FoU i Elvia.

I 2022 var det prosjektet «Nettstøtte fra hjelpsomme varmtvannsberedere» – en del av IDE-piloten BattFlex, som stakk av med førsteplassen. Prosjektet gikk ut på å utvikle en systemsmart varmtvannsbereder. Som følge av resultatene har ENOVA valgt å lage en ordning for at forbrukerne skal velge denne typen bereder.

– Dette skjedde før vi vant, men trykket på levering av berederne har økt i etterkant av prisutdelingen. Det som nå gjenstår i verdikjeden er mekanismer for at det skal lønne seg for både leverandør og kunde å være systemsmart eller nettvennlige, sier Vatne.

Hun peker på at dette for eksempel kan løses med en mer tydelig tariff eller ved at nettselskapet kjøper denne typen fleksibilitet. Dette var ikke en del av prosjektet med smarte varmtvannsberedere, men Elvia jobber videre med dette aspektet i andre fora.

– Jeg anbefaler alle å nominere prosjektet sitt til innovasjonsprisen da en ikke skal undervurdere viktigheten av mestring, felleskap og glede, sier Vatne.

Juryleder Sonja Berlijn deler ut blomster til vinneren i 2022. Fra venstre: Bjørn Viljugrein, Åshild Vatne, Stein Arne Riis, Alf Tunheim og Anne Nysæther.

Søker prosjekter som gjør en forskjell

Berlijn forteller at nivået på nominerte prosjekter har vært høyt de siste årene, og at tematikken i prosjektene spenner bredt.

– I juryen har vi sett mange ulike prosjekter, og noen ganger er det vanskelig å velge. Hvert år er det gøy å se at vi får inn så mange innovative og spennende prosjekter som virkelig gjør en forskjell, sier Berlijn.

For å skille seg ut i bunken av nominerte, råder hun til å vise fram piloter, tester eller demonstrasjoner, dersom man har gjennomført det, i tillegg til å vise hvilke resultater og gevinster man har oppnådd.

– Det er også viktig at ideen er overførbar slik at flere kan dra nytte av innovasjonen, råder Berlijn, og oppfordrer flere til å nominere egne prosjekter.

De fem beste prosjektene får presentere ideen sin for juryen, mens de tre beste får holde en presentasjon om prosjektet under Smartgridkonferansen.