Forslag til masteroppgaver for våren 2022

Institutt for elektroniske systemer (IES), NTNU har startet den årlige innsamlingen av forslag til masteroppgaver.

Forslag til masteroppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES. Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist: 5. november 2021.

Ifølge studieplanen skal studentene utføre masteroppgaven i 10. semester (våren 2022). Masteroppgaven skal være på 30 studiepoeng, har vanligvis 20 ukers varighet, starter ca.15. januar 2021, og avsluttes ca. 10. juni 2021. Valg av masteroppgave vil skje i begynnelsen av desember 2021.