Avslutningskonferanse SmartKraft 12 juni

For å feire et vellykket prosjekt inviterer vi til en åpen avslutningskonferanse på Quality Hotel Prinsen i Trondheim den 12 juni. Her vil vi dele erfaringer med ulike teknologivalg, utfordringer og løsninger, og det vil i tillegg være relevante innlegg fra eksterne foredragsholdere. Mer informasjon og påmelding til konferansen kan du finne i linken under.

Vannkraften er selve hjørnesteinen i kraftsystemet vårt, men den aldrende vannkraftparken gir et økende behov for vedlikehold, standardisering og digitalisering. Overvåkning av kraftverk med lavkost IR-sensorteknologi og maskinlæring, digital tvilling for produksjonsoptimalisering, kartlegging av normaltilstand til bruk for anomalideteksjon i prediktivt vedlikehold, er noen av innovasjonene i SmartKraft. Slike verktøy vil redusere tiden maskinene er ute av drift pga. reparasjoner for bedre ressursutnyttelse, åpne for automasjon og ikke minst bidra til at samfunnet får et mer robust kraftsystem som møter utfordringene storsamfunnet står ovenfor.  

SmartKraft er et fyrtårnprosjekt i vannkraftbransjen, og det første til å motta støtte fra Enova, der ti vannkraftprodusenter samarbeider og tester ut nye digitale løsninger for drift- og tilstandsovervåkning. SmartKraft startet opp i juni 2021 og har snart gått over tre år.