MENY  

Om Smartgrid

Dagens kraftnett ble bygget for mellom 80 og 120 år siden, og er laget for flyt av strøm fra store kraftstasjoner til kunden. Store kraftverk i Norge er vannkraftverk med magasiner der produksjonen kan reguleres raskt. Nye måter å lage og bruke strøm på gjør at nettet har behov for oppgradering og innfasing av ny teknologi.

Det installeres mye ny fornybar kraft som vind, sol og elvekraft. Produksjonen følger ressurstilgangen, som solintensivitet, vind eller vannføring, og lar seg kun i liten grad regulere. Det øker behovet for smarte og fleksible nett. Samspill mellom produksjon og energilager kan være en løsning i en del tilfeller. Batterier og superkondensatorer blir stadig billigere og bedre, men det krever avanserte styresystemer.  I Norge blir det stadig mer småkraft. Det gjør at strømmen flyter nye veier, og det kreves oppgraderinger i nettet for å sørge for sikker drift.

Innføring av smarte målere, eller avanserte måle- og syringssystemer AMS, er en del av utbygningen av smartgrids. AMS erstatter strømmåleren i sikringsskapet, og sender automatisk avlesning med timesoppløsning til nettselsapet. I tillegg vil den kunne gi prisinformasjon og momentant forbruk, automatisk styring av apparater, forbrukshistorikk og mulighet for kommunikasjon med f.eks. pc eller smarthus. Det vil gi kunden mer forståelse og kontroll over eget strømforbruk og gjeldende pris. Kunden vil prøve å bruke mindre når strømmen er dyr ved å for eksempel vente med å sette på vaskemaskinen eller skru av varmtvannsberderen i et par timer.

Strøm selges på et fritt marked. Prisen er avhengig av tilbud og etterspørsel. Prisen varierer over året, over uken og over døgnet. Strømmen er generelt sett dyrest når det er kaldt, og mellom kl 8 og 10, og mellom kl 16 og 18. Ekstra høy pris oppstår når det er høy etterspørsel, begrenset produksjon eller begrenset overføringskapasitet. Reduksjon av forbruket på disse tidspunktene vil kunne dempe de høyeste pristoppene.

Forbruket av strøm øker og samfunnet blir stadig mer avhengig av sikker strømforsyning. Det forventes at spenningskvaliteten er god og at det ikke oppstår avbrudd. Samtidig er strømnettet gammelt og trenger mye vedlikehold og reinvestering. Havari av utstyr kan føre til avbrudd.

Overvåkning og fjernstyring av komponenter og anlegg i nettet vil gi bedre informasjon om komponentenes tilstand og funksjonsevne. God informasjon er grunnleggende for systematisk og effektivt vedlikehold. Fjernstyring av brytere gjør det enklere og raskere å drifte nettet og håndtere feilsituasjoner.

IKT og elektronikk blir stadig billigere og mer tilgjengelig. Nesten alle norske husstander har internett, og de aller fleste har bredbånd. Smartgrids kan bruke internett, mobilnettet, radio eller sendes over strømnettet, såkalt PLC. Hvilken teknologi som brukes kommer an på hva som er tilgjengelig i området og hvilken datamengde som skal overføres. Det er enda ikke valgt noen standard løsning for kommunikasjon.