MENY  

Smartgridsenterets webinarserie har som formål å dele hva som skjer i Smartgrid-norge, gjennom uformelle lunsjforedrag siste torsdag hver måned fra 11:00-11:40. Etter hvert webinar kommer opptak til å vises her. Om du har noen spørsmål om webinarserien kan de rettes til webinar@smartgrids.no.

Invitasjon til webinaret får du gjennom å skrive deg opp på vår webinar-mailingsliste:

Vi bruker mailchimp som en markedsføringsplattform. Ved å melde deg på nyhetsbrevet godkjenner du at informasjon vil bli sendt til Mailchimp for prosessering. Les mer om Mailchimps personvernerklæring her.

 

 

Dato Tema og foredragsholder
31. januar 2019 Piloter i FME ZEN v/Inger Andresen, NTNU
28. februar 2019 Prediksjon av værrelaterte feil i høyspenningsnett v/Volker Hoffman, SINTEF
28. mars 2019 Deteksjon av elbillading med timesoppløsning v/Karoline Ingebrigsen, SINTEF
25. april 2019 Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency Reserves v/Kari Dalen, Statnett
21. mai 2019  FASaD: Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett. Erfaringsoppsummering og «lesson learnt» v/Kjell Anders Tutvedt Hafslund Nett
27. juni 2019

Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift, nettnytte av AMS v/Svein Inge Djursvoll, Haugaland Kraft/Validér

29. august 2019

Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og elektriske løsninger i et stort borettslag – Erfaringer fra ENOVA-prosjektet TermFlex /v Ulf Roar Aakenes, ENOCO AS

26. september 2019

Utvikling av ladestandard for bil og buss v/Jan Wøien, ABB

31. oktober 2019

Robot for Automatisert Nettdrift, erfaringer fra prosjektet RAN v/Line Bergfjord BKK

28. november 2019

EMC i smarte nett v/Henrik Kirkeby PQA

30. januar 2020

Smarte relevern i digitale stasjoner v/Hans Kristian Høidalen NTNU

27. februar 2020

Demoer for batterier i nettet – casebeskrivelser og resultater så langt v/ Kjersti Berg SINTEF Energi

26. mars 2020

5G communication for smart grid application v/ Michele Garau NTNU

28. mai 2020

MLOps – Taking AI from Concept to Impact v/ Volker Hoffmann, SINTEF

24. juni 2020

Droner i kraftbransjen

27. august 2020

Deteksjon av faseskjøt i bilder ved bruk av Microsoft Custom Vision v/ Per-Oddvar Osland og Tobias A. Haumann, Agder Energi Nett

Webinar januar 2019: Piloter i FME ZEN v/Inger Andresen, NTNU

Webinar februar 2019: Prediksjon av værrelaterte feil i høyspenningsnettet med Volker Hoffmann, SINTEF Digital

Webinar mars 2019: Deteksjon av elbillading med timesoppløsning med Karoline Ingebrigsen, SINTEF

Webinar april 2019: Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency reserves med Kari Dalen, Statnett

Webinar mai 2019: Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett. Erfaringsoppsummering og «lesson learnt» v/Kjell Anders Tutvedt

Webinar juni 2019: Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift v/Svein Inge Djursvoll, Haugeland kraft, Validér

Webinar august 2019: Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og elektriske løsninger i et stort borettslag – Erfaringer fra ENOVA-prosjektet TermFlex /v Ulf Roar Aakenes, ENOCO AS

Webinar september 2019: Utvikling av ladestandard for bil og buss v/Jan Wøien, ABB

Webinar oktober 2019: Robot for Automatisert Nettdrift, erfaringer fra prosjektet RAN v/Line Bergfjord BKK 

Werbinar januar 2020: Smarte relevern i digitale stasjoner v/Hans Kristian Høidalen NTNU

Webinar februar 2020: Demoer for batterier i nettet – casebeskrivelser og resultater så langt v/ Kjersti Berg SINTEF Energi

Webinar mars 2020: 5G communication for smart grid application v/ Michelle Garau, NTNU/CINELDI

Webinar mai 2020: MLOps – Taking AI from Concept to Impact v/ Volker Hoffmann, SINTEF

Webinar juni 2020: Droner i kraftbransjen

 

Webinar august 2020: Deteksjon av faseskjøt i bilder ved bruk av Microsoft Custom Vision v/ Per-Oddvar Osland og Tobias A. Haumann, Agder Energi Nett