Årets Smartgridkonferanse på Fornebu utenfor Oslo samlet flere deltakere enn noen sinne, med 284 registrerte deltakere. Ikke så rart, så lenge de aller fleste nettselskapene om kort tid skal sende ut anbudsforespørsler for uttrulling av AMS, og noen få er allerede i full gang. Men innledningene og ikke minst interessen og responsen fra salene indikerer at stadig flere nettselskaper er opptatt av mye mer enn bare automatisk målerverdiavlesing.

Smartgridpilotene Smart Energi Hvaler og Demo Steinkjer la sammen fram lovende erfaringer fra prosjektet med abonnert effekt, noe som skal bidra til å flytte forbruk fra topplast-timene og øke fleksibiliteten for nettet. At dette er et sterkt behov, understrekes av en betenkelig lav utnyttelsesgrad i distribusjonsnettet, dokumentert på konferansen av EPOS Consulting. Utnyttelsesgraden kan i enkelte tilfeller være under 40 prosent. Da er det mye investeringer eierne ikke får avkastning for, det positive er et stort potensial for å gjøre nettnytte-tiltak framfor å øke kapasiteten der dette synes å være nødvendig.

Deltakerne flokket seg også rundt innleggene som handlet om smart nettplanlegging, linjeovervåking og jordfeildeteksjon.

Bred oppslutning

Sammenliknet med tidligere år, var oppslutningen om konferansen i år svært bred. Smartgridsenteret og Energi Norge har intensivert samarbeidet om Smartgridkonferansen for å få frem en stor, nasjonal møteplass for dette temaet.

– Antall deltagere, engasjementet fra foredragsholdere og stor aktivitet i utstillingsarealet viser at dette var riktig strategi. Antallet deltakere overgikk forventningene. Det lover godt for neste års konferanse som avholdes i Teknologihovedstaden, Trondheim, sier leder Grete Coldevin i Smartgridsenteret.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, som også er medlem i Energi og miljøkomiteen på Stortinget, oppfordret bransjen til å gi et innspill til politikerne som de kan bruke for å ta et initiativ til en nasjonal handlingsplan for utvikling av smarte nett i Norge. Foto: Atle Abelsen

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, som også er medlem i Energi og miljøkomiteen på Stortinget, oppfordret bransjen til å gi et innspill til politikerne som de kan bruke for å ta et initiativ til en nasjonal handlingsplan for utvikling av smarte nett i Norge. Foto: Atle Abelsen

Nasjonal handlingsplan

Fra Sverige fikk delegatene høre kanslichef Karin Widegren fra Regeringskansliet, Samordningsrådet för smarta elnät, fortelle om det svenske arbeidet med å utarbeide en nasjonal handlingsplan for smarte elnett. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet, som også sitter i Stortingets Energi- og miljøkomite, ble etter sitt innlegg om norsk energipolitikk utfordret på om også norske politikere burde utvikle en handlingsplan for Norge, tilsvarende den som svenskene ferdigstiller i desember 2014, eller en nasjonal strategi slik danskene lanserte i 2013. Men hun spilte ballen tilbake til kraftbransjen:

– Det kan godt være at Norge bør ha en handlingsplan. Men bransjen må også ta et initiativ overfor de politiske myndighetene i Norge, og forklare hva som ligger av muligheter når det gjelder smarte nett i et 20–30-årsperspektiv. Så kan vi politikere legge føringer for hvilken utvikling vi ønsker, ut fra hva som er de realistiske mulighetene, sa Arnstad.

IKT-oppfordring

Arrangørene av konferansen la i år spesielt stor vekt på å engasjere IKT-bransjen og leverandørene av programvare og systemer. Det resulterte i at mange – men ikke alle – fant det bryet verdt å være til stede både i salene og blant utstillerne. Microsoft profilerte seg blant utstillerne, mens Telenor holdt en innledning om mobilkommunikasjon og sikkerhet.

Direktør Torgeir Waterhouse i IKT Norge fikk avrunde konferansen med å røske opp litt i en bransje som av mange blir sett på som konservativ, med en klar oppfordring til å være framtidsrettet i valg av IKT-løsninger. Det er ikke alltid det lønner seg å velge det tradisjonelle når erfaring fra Internett og nye medier tilsier at kundene raskt tar i bruk muligheter. Selskapene må legge til rette for en framtid som helt sikkert kommer, var hans kjernebudskap.