Statnett – Demo Nord-Norge

TSO Pilot Alta

I dette pilotprosjektet utvikles og testes løsninger som skal bidra til planlegging og drift av kraftsystemet i tråd med systemoperatøransvarets oppgaver (FOS). 

Nye distribuerte systemer for måling og styring baner veien for smart drift og planlegging når systemoperatørene skal sikre effektiv og pålitelig leveranse av elektrisk energi. Nettbasert overvåking gir nye muligheter til effektiv distribusjon og utnyttelse av styresignaler.

I Statnett FoU Pilotprosjekt Nord-Norge har Statnett samlet flere av delprosjektene i foretakets Smart Grid-program. Enkeltvis og samlet skal delprosjektene utvikle nye modeller og verktøy som kan bli testet «live» i driftsmiljøet ved Regionsentralen i Alta.

Tester smarte løsninger for systemoperatørene. Foto Statnett

Nord-Norge i fokus

Det geografiske kraftnettet i nord har en rekke utfordringer og en har behov for effektive tiltak på flere nettnivåer, på kort og lengre sikt. Pilotprosjektet er geografisk avgrenset til Nordre-Nordland, Troms og Finnmark, men kompetansen som bygges opp, vil bli overført til andre områder og driftsmiljøer.

Hoveddriveren er behovet for mer kostnadseffektiv drift av kraftsystemet og samtidig å opprettholde en god forsyningssikkerhet. I prosjektet inngår:

  • Sikring av FOS-ansvar.  Sårbare driftssituasjoner og driftsforstyrrelser kan håndteres bedre med nye smarte driftsverktøy.
  • Smart styring av fornybare kilder når massive mengder fornybar energi integreres i det eksisterende kraftsystemet.
  • Smart håndtering av økningen i antall elektriske kjøretøy.
  • Bedre overvåking, prognosering og kontroll for kundene av deres egen energibruk.
  • Å stimulere til en rekke nye forretningsmodeller for aktørene i energisektoren.
  • Utvikling av kostnadseffektive løsninger som bidrar til reduksjon i systemkostnader.

Verdifulle resultater

Delprogrammene Smart Risk Management, Smart Operation og Smart System Concept har vært i drift siden oppstart 2012. De har som formål å utvikle ulike verktøy for operatørene gjennom en rekke konkrete FoU-prosjekter.

– Nye verktøy kan gi et stort verdiløft for Statnett, kundene og samfunnet. Reduksjon av systemkostnader for driften, håndtering av ubalanser og tilgang til reserver vil også ha innvirkning på sentralnettleien. Et sikkert og effektivt kraftsystem vil gavne samfunnet som helhet – i alle ledd, sier FoU-direktør Jan Ove Gjerde i Statnett.