MENY  

Smartgridsenterets Webinarserie: Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

 

 

 

Onsdag 28. oktober 11:00-11:40


Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

– Gerd Kjølle, SINTEF og FME CINELDI

 

 

I samarbeid med FME CINELDI presenteres fire scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett. Scenariene er utarbeidet i en Foresight-prosess der det først er identifisert drivkrefter for fremtidens nett og det er etablert miniscenarier.

Det er lagt vekt på at de fire scenariene skal være vesentlig forskjellige for å favne ulike alternative fremtider basert på utfallsrommet av muligheter og utfordringer. Hensikten med dette er å sikre at de kan brukes til å møte en usikker fremtid ved å utvikle robuste strategier for overgangen til fremtidens nett.

Scenarier kan brukes til å forberede seg for fremtiden. F.eks. i strategiarbeid, for kompetansebygging, rekruttering, og gi ideer til pilot-/demo-prosjekter.

LEGG TIL I KALENDER
WEBINARLINK
 

Via telefon: Ring +47 2396 0588                                 Møte-ID: 772 217 797 22
Test Video / Mic når du går inn
Det anbefales å bruke headset og «mute» mic under møtet
(se menyene nederst i programmet)

 

 

 


DELE MED EN KOLLEGA?

For å dele med en kollega kan du videresende invitasjonen. De også skrive seg opp på epost-listen for webinar med denne linken.

TIDLIGERE WEBINARER
Gå inn på smartgrids.no/webinar for å se tidligere webinarer.

Denne linken kan du også sende til kolleger du tror har nytte av webinaret for å skrive seg opp på epostlisten.