Energi Norge og Smartgridsenteret intensiverer sitt samarbeid og vil fellesskap arrangere Smartgridkonferansen i 2014 for å skape én stor arena i Norge for  fremtidens intelligente elkraftsystem og smart strøm (AMS).

Det blir en fremtidsrettet og faglig tung konferanse for både energi- og nettselskaper, tradisjonelle leverandører innenfor «power and automation» og nye leverandører innenfor smartgrids fra IKT-bransjen.

Grete Håkonsen Coldevin Foto Sverre Chr Jarild

Grete Håkonsen Coldevin Foto Sverre Chr Jarild

‒ Vår felles ambisjon er å bidra til at det utvikles teknologi og rammebetingelser som gir et velfungerende, intelligent kraftsystem i Norge. På kort sikt gjennom utvikling av fornuftige løsninger innenfor AMS (smart strøm) og datahub for måleverdier. Og på lengre sikt gjennom et intelligent kraftsystem som håndterer innfasing av ny variabel kraft, distribuert produksjon, endrede forbruksmønstre og nye energitjenester, sier leder av Smartgridsenteret Grete Coldevin.

I tillegg til å sette fingeren på nødvendige rammevilkår for smartgridutviklingen i Norge, vil Smartgridkonferansen være en effektiv kilde til informasjon om de viktigste utviklingstrekkene og trendene på området. Myndigheter, energi- og nettselskaper, teknologileverandører, og forskere vil dele sine tanker og erfaringer.

Gunnar Westgaard Foto Julie Blakstad

Gunnar Westgaard Foto Julie Blakstad

‒ Vi ønsker å lage ett, felles stort arrangement. Konferansen skal bli sett på som den naturlige møteplassen for alle som er interessert i smartgrid og relaterte områder. Neste år blir en prøvestein på hva vi kan få til gjennom et sterkere samarbeid om en stor møteplass i Norge på dette, sier leder for kompetansetjenester hos EnergiAkademiet Gunnar Westgaard.

Rammevilkår og nye muligheter

Energi- og nettselskapene trenger rammevilkår til å teste og ta i bruke nye, smarte løsninger. Norge bør ha ambisjon om at teknologiutvikling i norsk industri og næringsliv er en del av løsningene for fremtidens intelligente elkraftsystem, både i det norske og globale markedet, mener arrangørene.

‒ Det bør være godt tilrettelagt fra myndighetenes side for å investere i og utvikle smartgridsteknologi i Norge. Mulighetene for næringslivet, både hos energiselskapene og leverandørene er en rød tråd i Smartgridskonferansen, sier Coldevin.

Mens Smartgridsenterets konferanse i september i år samlet rundt 190 representanter fra forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter i Trondheim til en oppdatering om hva som skjer innen arbeidet med neste generasjons strømnett i Norge og Europa, deltok 140 prosjektledere og involverte i innføringen av smart strøm (AMS) under Energi Norges arrangement i Oslo i mai.

‒ Vi ønsker å lage et felles arrangement som ivaretar både smartgrid i et mer langsiktig perspektiv og AMS i et mer kortsiktig perspektiv. Konferansen skal heves fra dagens nivå i kvalitet, innhold og opplevelse, både for deltakere, leverandører og andre involverte, sier Westgaard.

Konferansen i 2014 vil gå over to dager. Dybdesesjoner på konferansens dag to vil følge opp temaene fra dag en. Energibransjen vil også få innsikt i morgendagens løsninger gjennom gode utstillere.