Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres i september.

I 2020 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som tar i bruk ny teknologi og/eller forretningsmodeller som bidrar til økt elektrifisering enten gjennom å tilføre fleksibilitet i energisystemet eller ved å øke robusthet og tilgjengelighet for nytt forbruk og produksjon.»

Påmelding.

Påmeldingsfrist 20.09.20.

Programmet for seminaret er som følger. Oppdateringer vil forekomme.

Tid Tema 
09:00-09:05 Innledning ordstyrer v/ Christina Wolan, Smartgridsentret
Grønne elektriske verdikjeder
09:05-09:20 Verdiskapingspotensiale i systemdrift v/ Ivar Andreas Valstad, Hydro
Samspill TSO/DSO
09:20-09:35 Fremtidens systemdrift skapes gjennom samarbeid, datautveksling og piloter v/ Anne Sofie Risnes, Statnett
09:35-09:50 Fosen-demo v/ Hilmar Fredriksen, Tensio
09:50-10:00 Spørsmål/kommentarer
10:00-10:10 Beinstrekk
Dersom balansering er problemet, hvilke løsninger finnes?
10:10-10:25 Analyser for driftsplanlegging v/ Kristoffer Sletten, Agder Energi Nett
10:25- 10:40 «Forbruksplanlegging» – vi vet når fly lander og båter ankommer v/ Åshild Helland, Lyse Elnett
10:40-10:50 Spørsmål/kommentarer
10:50-11:00 Pause
Et blikk inn i mulig fremtid
11:00-11:15 Fremtidens nettdrift v/ Mona Tunestveit Skår, BKK Nett
11:15-11:30 Fremtidens utfordringer – hva må til for å møte dem? Electric Future Accelerator Initiative – ElectriFAI v/ Christian Andresen, SINTEF Energi
11:30-11:40 Spørsmål/kommentarer
11:40-12:00 Pause
Smartgridsentrets innovasjonspris
12:00 – 12:10 Presentasjon av nominert A
12:10 – 12:20 Presentasjon av nominert B
12:20 – 12:30 Presentasjon av nominert C
12:30 – 12:50 Utdeling av Innovasjonsprisen v/ Komite for innovasjonsprisen
12:50 – 13:00 Avslutning / Oppsummering v/ Knut Samdal, SINTEF