Smartgridkonferansen 2018

Nye roller og nye forventninger til kraftsystemet
#SmarteByer&Lokalsamfunn

Uten elektrifisering av transportsektoren, vil Norge ha vansker med å nå sine klima- og miljømålsettinger. Strømnettet har allerede i dag utfordringer med lading av elektriske personbiler, så det er behov for sterkere integrering av energi- og transportsystemene for å begrense kostnadsutviklingen i kraftnettet. Hva er utviklingstrekkene og vil mobile batterier som aktive komponenter i nett og hos plusskunder, såkalt V2G og V2B,  bli fremtredende fleksibilitetsløsninger for kraftsystemet?

Kraftsystemet er utbygd og driftet med utgangspunkt i klart definerte roller  – produsent, transportør og forbruker. Ny teknologi, lokal fornybar produksjon og nye forretningsmodeller er i ferd med å omdefinere de klassiske rollene, og kundebegrepet får en ny betydning. Hvordan definerer de respektive aktørene sine framtidige roller, og hvordan påvirker dette framtidig bygging og drift av nett?

Nye produkter og tjenester innen Smarthus er allerede på markedet og det dukker stadig opp nye fra ulike leverandører. Hvilke produkter og tjenester kan skape verdier for kunden, hva tilbys av tjenester og produkter, og i hvilken grad vil kundene benytte seg av dette?  Er forretningsmodellene attraktive nok til at noen andre enn de globale aktørene som Google og Amazon vil satse? Og hvordan vil en utbredelse av dette påvirke kraftsystemet? Og hva med interoperabilitet og sikkerhet?

Elektrifisering og økt fornybarandel er viktig for å løse klimautfordringer, men skaper samtidig utfordringer for begrensede ressurser i kraftsystemet. Dette kan løses gjennom å utvikle markedsplasser for fleksibilitet, der handel med tilgjengelige ressurser skal sikre stabilitet og god utnyttelse av kraftsystemet. Nye teknologiske løsninger gjør det mulig å handle kraft på alle nivåer i kraftsystemet i tilnærmet sanntid. Går vi fra energi- til effektmarked, hvilke dilemmaer kan dette medføre og hvilken betydning kan Blockchain få i denne sammenheng?

I dette fremtidsbildet må nettselskapene drive kostnadseffektivt gjennom investering i Smartgridrelevant teknologi. Det er flere ulike demoanlegg for dette i Norge der det foregår koordinert demonstrasjon av ulike deler innen Smartgridkonseptet. Resultater fra disse demoene vil sannsynligvis være veivisere for fremtidens smarte kraftsystem.

Noen tema fra årets program:

Et energisystem i endring påvirker fremtidige energi- og effektbehov
Selvforsynte kunder og lokale energisamfunn – kundebegrepet får ny betydning
Fra energi- til effektmarked – et virkemiddel for aktive sluttbrukere?
Nye produkter og tjenester inn i sluttbrukermarkedet – hva vil kundene ha og hva får de?
Nullutslipp i transportsektoren – flyttes  «bensinstasjonen» ut til nettkundene?

Målgruppe: Ansvarlige for nettutvikling, forretningsutviklere i nettselskap og strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter.

Dato: 11.-12. september
Sted: Clarion Hotel og Congress Trondheim

 

Klikk her for program og påmelding»

 

Se også: Digitaliseringstrender i neste generasjons kraftsystem – Smartgridkonferansen 2017